اف‌دروید چیست؟

اف‌دروید یک فهرست قابل نصب از برنامه‌های کاربردی نرم‌افزار آزاد برای اندروید است. اف‌دروید، مرور، نصب و ارتقا را روی دستگاهتان آسان می‌کند.